Toolboxmeeting draagt bij aan terugdringen arbeidsongevallen

Geplaatst in: Nieuws, door: Roland op 13 juli 2016 13:46

Toolboxfilm

Onlangs verscheen er een bericht van de iSZW (voormalige Arbeidsinspectie) waarin vermeld werd dat in het eerste halfjaar van 2016 er 42 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn tijdens werkzaamheden in de bouw. Dit is een stijging van 56% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar. Het totaal aantal ongevallen steeg ongeveer met 16%. Dit houdt in dat de ernst van de ongevallen juist enorm is toegenomen.

Het periodiek houden van een Toolboxmeeting is een belangrijk hulpmiddel voor het terugdringen van het aantal ongevallen. Tijdens een Toolboxmeeting (ook wel VGM-overleg genoemd) worden actuele toolbox onderwerpen behandeld om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Wanneer dit met een juiste frequentie wordt herhaald blijft de kennis paraat bij medewerkers. De algemene veiligheid op de werkvloer en het veiligheidsbewustzijn zal hierdoor worden vergroot.

VCA** gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om minimaal 10 keer per jaar een Toolboxmeeting te organiseren. VCA* gecertificeerde bedrijven hebben deze verplichting niet, maar moeten aantoonbaar voldoende VGM-overleg voeren. De 3 belangrijkste oorzaken van de dodelijke ongevallen zijn: bij meer dan de helft van de ongevallen door vallen van hoogte of gelijke hoogte (struikelen), bijna een kwart wordt getroffen door vallende voorwerpen en 15% door contact met machines, gereedschap en voertuigen. De iSZW vraagt dus extra aandacht voor veiligheid op de werkvloer. Die extra aandacht is dus vooral nodig als het gaat om valbeveiliging en juist gebruik van steigers en trappen, het voorkomen van vallende voorwerpen en veilig omgaan met machines en gereedschap.

Onze oplossing Bouwbox heeft ruim 85 filmtitels beschikbaar om elk gewenst Toolbox onderwerp te behandelen tijdens een Toolboxmeeting. Alle Bouwbox onderwerpen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving, de Bouwbox is zowel op USB alsook online beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden!