Projectbox voldoet aan alle wettelijke eisen

Met Projectbox minimaliseer je de foutgevoeligheid en aansprakelijkheid op een snelle en eenvoudige manier. Projectbox maakt het je namelijk makkelijk om op elk project te voldoen aan alle relevante wettelijke eisen. Welke dat zijn lees je hieronder.


Inhuur zelfstandigen

Wanneer je kiest om een zelfstandige (zzp’er) in te huren is het belangrijk om vooraf goed vast te leggen wat de arbeidsrelatie is. Het moet namelijk duidelijk zijn wanneer men werk uitvoert als zzp’er of als werknemer. Om de zelfstandigheid aan te tonen wordt de benodigde modelovereenkomst vastgelegd in de Projectbox.

Sinds 2016 is de wet van DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) in het leven geroepen ter vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Deze wet is er om zzp’er en opdrachtgever meer duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie. Ook de wet DBA zal worden aangepast, tot op heden geeft de wet alleen niet de duidelijkheid die men verwacht had en daarom wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving.

Inleners- en ketenaansprakelijkheid (WKA)


Het doel van de ketenaansprakelijkheidsregeling is het voorkomen dat aannemers of onderaannemers misbruik kunnen maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Daarmee maakt deze regeling elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels. Wanneer je het risico op aansprakelijkheid wilt beperken, kan er een G-rekening (geblokkeerde rekening) geopend worden. Projectbox geeft een goed inzicht in de keten en zorgt voor een duidelijke administratie.

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

De laatste jaren neemt het aantal buitenlandse arbeidskrachten (vreemdelingen) steeds meer toe in Nederland. Daarbij is het belangrijk dat de administratie helemaal op orde is, zodat hoge boetes voorkomen kunnen worden. Er wordt namelijk streng gecontroleerd door de Inspectie SZW of de regels van de WAV correct nageleefd worden. Projectbox signaleert automatisch of medewerkers werkzaam zijn buiten de EER en/ of wonen in het buitenland, en vraagt dan om de benodigde de gegevens zoals A1 verklaring, tewerkstellingsvergunning en/ of verblijfsvergunning.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als organisatie wil je ervoor zorgen dat alle informatie veilig is en blijft. Projectbox is ISO27001 gecertificeerd en kan hiermee aantonen dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. De gegevens zullen dus altijd met zorg behandeld worden.

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

Wanneer je arbeidskrachten inhuurt of inleent is het naleven van de wet van Waadi van belang. Je dient dit dan ook tijdig door te geven aan de KvK. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs staat beschreven wat de regels zijn voor het inhuren/inlenen en het bemiddelen van personeel, bijvoorbeeld uitzendkrachten. Het is belangrijk dat alles goed geregistreerd staat, anders kunnen er boetes opgelegd worden die gelden voor het uitzendbureau én de opdrachtgever. Projectbox controleert automatisch of bedrijven zijn geregistreerd voor de WAADI.


Detacheren in de EU (WagwEU)

In de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) staat beschreven wat de arbeidsvoorwaarden zijn voor buitenlandse gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever. Deze wet verplicht bedrijven om te allen tijde de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en omstandigheden in Nederland na te leven. Wanneer een buitenlandse werknemer tijdelijk voor een Nederlandse werkgever komt te werken, valt deze niet onder de WagwEU wet. Om te zorgen dat de administratie altijd op orde is en voldoet aan alle verplichtingen, is er de meldplicht en de controleplicht in het leven geroepen. Deze zorgen ervoor dat het makkelijker te controleren is of bedrijven zich hier ook aan houden. Projectbox zorgt ervoor dat u de gegevens in een keer goed invult.