Privacy verklaring

Wij verplichten ons om de privacy en veiligheid te beschermen van personen die persoonlijke informatie via onze webpagina verschaffen. Het doel van deze privacy verklaring is om u te informeren over welke informatie van u zal kunnen worden verzameld, op welke manier zulke informatie kan worden gebruikt door Construction Media BV en/of andere personen of entiteiten met wie zulke informatie kan worden uitgewisseld, uw keuzes aangaande de verzamelde gegevens, het gebruik en distributie van zulke informatie, uw mogelijkheid om zulke informatie te herzien, te updaten, te corrigeren of te verwijderen, en de veiligheidsprocedures welke wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

1.1 Het verzamelen van informatie
Middels deze webpagina kunt u gevraagd worden om bepaalde vormen van persoonlijke herkenbare informatie op te geven, (zoals bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, land, telefoonnummer, e-mail adres, enz.). Deze informatie stelt ons in staat om onze bedrijfsactiviteit te beheren en om klantenservice te verlenen. U kunt vrijwillig kiezen om uw persoonlijke herkenbare informatie aan ons kenbaar te maken. Indien u uw persoonlijke herkenbare informatie niet aan ons wenst kenbaar te maken, verzoeken wij u om deze niet aan ons te geven. Wij kunnen ook niet-persoonsgebonden herkenbare informatie van u verzamelen wanneer u de webpagina bezoekt, (zoals bijvoorbeeld uw IP adres, browsertype, domeinnaam, enz.). Deze informatie wordt in zijn totaliteit verzameld en geanalyseerd om het functioneren van de webpagina en de inhoud ervan te verbeteren.

1.2 Cookies
Onze pagina maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

1.3 Gebruik van informatie
Wij gebruiken de informatie welke is verzameld over u, voor verschillende interne doeleinden, onder andere voor het verbeteren van werking van de pagina, het ontwerpen en samenstellen van de inhoud van de webpagina, en het sturen van informatie. Wij hebben de mogelijkheid om de informatie welke wij over u verzamelen, vrij te geven wanneer wij reden hebben om aan te nemen dat het noodzakelijk is om personen of entiteiten te identificeren, contact te zoeken met hen, dan wel wettelijke actie te ondernemen jegens dezen, indien deze personen of entiteiten u, ons of anderen schade zouden kunnen toebrengen. Wij hebben ook de mogelijkheid om uw informatie vrij te geven wanneer wij van mening zijn dat de wet zulks vereist.

1.4 Externe links
Onze pagina bevat links naar andere paginas die geen onderdeel zijn van Construction Media BV. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop, op deze andere pagina's wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

1.5 Veiligheid
Wij nemen stappen welke in alle redelijkheid verwacht mogen worden van ons om zeker te stellen dat de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u, accuraat, actueel, en beveiligd blijft. Helaas kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van gegevens over het internet 100% veilig is, en ofschoon wij ernaar streven om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet de volledige veiligheid daarvan garanderen of daarvoor instaan. Omdat veiligheid even belangrijk is voor ons als het is voor u, zullen wij nieuwe technologische ontwikkelingen, welke ontworpen worden om de nauwkeurigheid en veiligheid van uw persoonlijke informatie te helpen verzekeren, blijven volgen en deze aannemen voor zover dit van toepassing is.

1.6 Vragen en/of opmerkingen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft aangaande deze privacy verklaring, neemt u dan a.u.b. via het contactfomulier met ons contact op.